Szilvi Német

Maďarsko
9.12.2017 / 15:00 | Divadelní sál

Szilvi Német – historička, kurátorka a kritička žijící v Budapešti. V současné době se podílí na chodu
media labu Kitchen Budapest a působí jako projektová ředitelka festivalu Crosstalk Video Art Festival.
V minulosti působila jako projektová manažerka kulturního prostoru Higgs Field a ředitelka Dovin
Gallery. Pravidelně publikuje na platformách tranzitblog, Artlocator a Artmagazin. V rámci výzkumné
činnosti se zabývá nacionalismem a post-digitálními praktikami.