Dita Malečková

ČR
8.12.2017 / 16:30 | Divadelní sál

Mgr. Dita Malečková, PhD vystudovala filozofii a informační vědu na Univerzitě Karlově.
Působí na Studiích nových médií Filozofické fakulty UK, kde přednáší o současné
filozofii, vizuální kultuře a umění v kontextu nových médií. Zabývá se
filozofickými aspekty médií a průniky umění a technologie.