Charlotte Procter

UK
8.12.2017 / 13:00 | Filmový sál

Charlotte Procter (1984) pracuje jako archivářka a správce sbírky LUX. LUX je nejdůležitější sbírkou
uměleckého pohyblivého obrazu ve Spojeném království a také největším distributorem tohoto formátu
v Evropě. Kromě toho, že jakožto členka Cinenova Working Group Charlotte působila jako kurátorka
výstav a organizátorka promítání, zasloužila se z části o zachování Cinenova sbírky feministické
tvorby na poli videa a filmu. Je také členkou kolektivu, který založil umělecké centrum DIY Space for
London vedeného dobrovolníky. Nadále pracuje na projektech spojujících feminismus a kulturu DIY.