Anne Duffau

UK
10.12.2017 / 15:00 / 20:30 | Filmový sál / Kaple Božího Těla

Producentka a zakladatelka experimentální kurátorské platformy A– -Z . Anne spolupracovala jako kurátorka na volné noze na různých projektech s ArtLicks, Institutem
matematických věd, V22, Danielle Arnaud, Please Stand By, or.bits.com atd. Aktuálně pracuje na
Royal College of Art jako koordinátorka pro studijní plány a speciální projekty pro katedru výtvarného
umění. Vede také studio The StudioRCA Riverlight, které se nachází v Nine Elms.