Matěj Smetana

ČR
7.12.2017 |

Matěj Smetana (*1980) vystudoval intermediální tvorbu a malířství na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně. Poté navázal doktorským studiem na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Jiřího Příhody, kde se ve své disertační práci věnoval problematice vlivu náhody na umělecké dílo. Toto téma zahrnull i do vlastní tvorby, kterou představují videa, instalace a objekty, v níž uplatňuje konceptuální přístupy, zabývá se vztahem manuální a digitální výroby, fenoménem geometrie nebo fyzikálními zákonitostmi zrakového vnímání. Řada jeho děl osciluje mezi uměleckou výpovědí, vědeckými pokusy, ilustrací přírodních jevů či technologických principů.

Žije, působí a vystavuje především v Praze, v Brně a v Bratislavě.

Webová stránka / portfolio

V distribuci: Matěj Smetana, Návod 2 – Trilobit, 6:48 min, 2009
PÁSMO #6 / ANIMOVANÉ VIZE #1

Kurátor:
PÁSMO #5 / V HLAVNÍ ROLI ZVÍŘE

Divadlo
Světlo
Poslední malíři na Zemi
Unavená radost
Návod 1-4., Krystal; Trilobit; Vesmír; Západ slunce
Je to jenom film
PÁSMO #(?)