PROGRAMOVÉ SEKCE PAF OLOMOUC 2017

ABRAKADABRA

Magická formule abrakadabra v názvu letošního programu odkazuje k proměnám pohyblivého obrazu, k jeho manipulaci a příznačně i k animaci za rozličných technologických, prostorových či časových podmínek. Zaříkadlo bude sloužit jako nástroj k mnoha pokusům o vymezení kontextu vnímání vybraných děl, jež se stanou součástí rituálu, kterým nebude nic jiného než PAF. Pozvaní hosté, jejich filmy, instalace, performance, koncerty nebo prezentace budou představeny během čtyř dní, kdy se PAF pokusí vrátit auru všem technicky reprodukovatelným uměleckým dílům nejen skrz mumlání abrakadabra, ale i šíří vlastního kontextu, kterým se pokouší smazávat hranici mezi filmovým festivalem, galerií současného umění a hudebním klubem.

JINÉ VIZE 2017

Jedenáctý ročník soutěže českých pohyblivých obrazů představuje soutěžní výběr deseti finalistů, jejichž díla budou promítnuta v kinosále a instalována na výstavě Jiné vize 2017 v Atriu na Konviktu. Výstava probíhá v době konání PAFu a je zdarma přístupná veřejnosti. Kurátorem Jiných vizí 2017 je teoretik umění a kurátor Michal Novotný. Podruhé se v rámci festivalu představí také Iné vízie 2017 – výběr slovenské produkce pohyblivých obrazů připravený ve spolupráci s festivalem 4 živly, jehož kurátorkou je filmová teoretička Eva Filová. Sekce se dlouhodobě zaměřuje také na otázky distribuce, archivace a prezentace pohyblivého obrazu.

APORT ANIMACE

V programové skladbě PAFu zaujímá sekce Aport animace vůči ostatním juxtapoziční vztah. Úzce se drží hlavního tématu, jímž jsou letos různé podoby chápání pojmu magie, zároveň jej však traktuje pomocí ustálených kategorií, jež jsou s animovaným filmem propojeny buď neodmyslitelně, nebo naopak překvapivě až nečekaně. Jako tradičně jimi i letos budou celovečerní filmy, pásma krátkometrážních snímků uvedených v rámci projektu AniPromítačka, počítačové hry nebo počiny, kterými psali dějiny české animace amatérští tvůrci. Aport je připomenutím někdy téměř zapomenutých klenotů animovaného filmu, ale také ochutnávkou nových technologických animačních možností. Jeho program je jak výzvou pro zkušené cinefily, tak i vstřícným prostorem pro dětského diváka.

PAF — Přehlídka filmové animace a současného umění  |  info@pifpaf.cz  |  www.pifpaf.cz  |  +420 732 475 173
PAF, z.s.  |  Wurmova 7, 779 00 Olomouc  |  IČO: 266 10 892  |  DIČ: CZ266 10 892

Aktivity PAFu v roce 2017 podpořili: Ministerstvo kultury České republiky, Státní fond kinematografie, Statutární město Olomouc, Olomoucký kraj a International Visegrad Fund.
© 2001 — 2017 PAF | webdesign: www.rostanetek.cz | admin